Skip to content

buen-vivir-header-mobile

Manifest pentru Buen Vivir-ul comunității mele

Dereglarea sistemului climatic global, extincția masivă a speciilor de plante și animale, distrugerea ecosistemelor critice pentru echilibrul planetei, epuizarea resurselor naturale, creșterea aberantă a inegalităților și războiul nu mai reprezintă acele “scenarii posibile”, amenințătoare dar îndepărtate, care ar putea afecta “generațiile viitoare”, pe “termen lung”. Fiindcă toate aceste fenomene au devenit realități prezente! Ele ne afectează deja acum, pe noi, generațiile actuale! Se manifestă chiar aici, în comunitățile în care trăim! Constatând convergența crizelor actuale, nu vom amâna angajamentul nostru!

Ne propunem să dezvoltăm în comunitățile noastre grupuri de activiști care să pledeze pentru responsabilizarea structurilor de la nivel local. Vom desfășura activități de educație comunitară care să permită concetățenilor noștri să conștientizeze impacturile potențiale ale acestor crize globale asupra propriilor activități, moduri de viață, familii. Vom urmări să motivăm fiecare actor local să ia decizi responsabile și proactive în propria sferă de acțiune – adică în cadrul firmei pe care o conduce sau în care lucrează, al unităților de învățământ în care predă sau învață, al primăriei pe care o reprezintă sau pentru care își alege reprezentanții.

Atuul activistului local este empatia. Îi putem sensibiliza mai ușor pe concetățenii noștri când îi cunoaștem plenar, ca “persoane”  – deci fără să-i reducem la un simplu rol social, precum cel de angajator, angajat, cadru didactic, elev, alegător, ales etc. În contextele locale ne recunoaștem reciproc și intrăm în rezonanță mai lesne unii cu ceilalți deoarece trăim alături și interacționăm cotidian.

Vom promova Buen Vivir-ul, pe de o parte, ca principiu de rezistență pentru comunitățile noastre. Este nevoie ca acestea să se apere de „economia de pradă”, care le domină și le afectează de diverse decenii. Contrar conceptului de “bunăstare”, care deseori este folosit ideologic pentru a justifica consumismul, productivismul, extractivismul, specula financiară și inegalitățile sociale, conceptul de Buen Vivir respinge tranșant aceste caracteristici tipice economiei de pradă.

Pe de altă parte, vom promova Buen Vivir-ul ca principiu de regenerare , favorabil “forțelor de viață” existente în comunități. Mai curând decât să încurajeze producția și consumul de lucruri, Buen Vivir-ul pune accentul pe generarea de legături. Legături între oameni, cărora le insuflă bucuria de a trăi împreună, cooperând și fiind solidari unii cu ceilalți. Totodată, legături între oameni și Natură, fiindcă întotdeauna a trăi în comunitate înseamnă pentru aceștia a coexista cu alte forme de viață. Comunitățile umane se dezvoltă integrat în ecosistemele naturale și nu separat de acestea. Din perspectiva Buen Vivir-ului, comunitățile noastre nu trăiesc “în” Natură, ci sunt “ale” Naturii.

Aderând la principiile Buen Vivir-ului, vom considera că toate formele de viață și ecosistemele naturale au o valoare intrinsecă ce trebuie apreciată și respectată ca atare, dar și protejată legal prin acordarea de drepturi! Buen Vivir-ul promovează Drepturile pentru Oameni, dar și Drepturi pentru Natură! Astfel, respingem ferm premisa utilitaristă a modelului economic actual, care consideră Natura ca pe un „rezervor de resurse” pus la dispoziția oamenilor.

Semnatarii acestui Manifest își exprimă intenția de a pleda, împreună cu Inițiatorii săi, pentru transformarea comunităților noastre în comunități ale Buen Vivir-ului – adică reziliente și incluzive, conviviale și pacifice, regenerative și sănătoase pentru toate formele de viață și ecosistemele locale.

 

INIȚIATORI:

Bogdan Gioară (președinte, Asociația REPER21, București)

Ana-Maria Pălăduș (vicepreședintă, Asociația REPER21, București)

Sergiu Elvys Sandu Prisecaru (președinte, Asociația Mai bine, Iași) 

Anca Elena Gheorghică (cofondatoare și manager, Asociația Mai bine, Iași)

Mihaela Vețan (președintă, Asociația CRIES, Timișoara) 

Sergiu Florean (cofondator, Asociația CRIES, Timișoara) 

 

SEMNATARI:

Veți întâlni inițiatorii și primii semnatari ai Manifestului de față în cadrul unui eveniment online, desfășurat marți, 16 aprilie, orele 18:00 – 19:30. Evenimentul va avea loc pe Zoom, fiind transmis inclusiv pe Facebook. 

 

Acest eveniment este organizat prin proiectul „𝑀𝑎̂𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑜𝑡̦𝑖 – 𝐹𝑎̆𝑢𝑟𝑖𝑚 𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑜 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑡𝑎̆𝑡̦𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑖̂𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎̆𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒”, derulat de Asociația Mai bine, Asociația REPER21 și CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice & Solidare și beneficiază de o finanțare în valoare de 74.340 euro, prin programul Active Citizens Fund – Romania finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants